streda 24 jan 2018

AIDS

Skratka AIDS znamená Syndróm Získanej Imunitnej Nedostatočnosti (z anglického prekladu Acquired ImmunoDeficiency Syndrome). AIDS je názov štvrtého štádia infekcie HIV.

Byť HIV+ neznamená byť okamžite chorý na AIDS. Trvá často niekoľko rokov, kým štádium AIDS prepukne. Vírus HIV sa v ľudskom organizme postupne rozširuje a oslabuje náš imunitný systém.


Kedy nastáva AIDS?

AIDS nastáva v momente, keď je ľudský imunitný systém vážne poškodený. Toto štádium sa diagnostikuje podľa samostatných kritérií:

  • počet CD4 lymfocytov. Počet buniek CD4 v priebehu HIV infekcie klesá – norma u zdravého človeka je 600-1200/mm3, AIDS nastáva keď ich je menej ako 200. 2
  • hodnota vírusovej záťaže
  • prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnnych infekcií. Oportúnne (pridružené) infekcie sú infekcie, ktoré zdravý človek prekoná ľahko, ale človek s oslabenou imunitou má s ich prekonaním ťažkosti.

Sprievodnými znakmi prepuknutia štádia AIDS sú aj strata hmotnosti, mozgové tumory a iné zdravotné ťažkosti. 3


Je možné AIDS liečiť?

AIDS je možné liečiť. Diagnóza AIDS neznamená nevyhnutne trest smrti. Pre mnoho ľudí aj v tomto štádiu začatie antiretrovirálnej liečby prináša osoh v zlepšení kvality a dĺžky života, dokonca aj v prípade prítomnosti AIDS definujúceho ochorenia. „Napríklad, niektorí ľudia mali chorobu na základe ktorej im bol diagnostikovaný AIDS, a potom sa z tejto choroby úplne uzdravili a dlhé roky, dokonca celé desaťročia žili s HIV a boli zdraví. Navyše mnohí ľudia, ktorí žijú s HIV veľa rokov, nikdy neboli chorí kvôli HIV.“


Zdroje: 1 http://www.aidsinfonet.org/fact_sheets/view/124, 2 Pavol Jarčuška. HIV/AIDS v situácií vo svete a v SR. Čo má vedieť praktický lekár o HIV? http://demo.webmin.sk/vpl/konferencia47/hiv.pdf, 3 http://www.thebody.com/content/whatis/art6128.html#mean, http://www.thebody.com/content/art6084.html, http://www.avert.org/aids.htm, http://www.namlife.org/cms1254900.aspx