piatok 15 dec 2017

Červená stužka

Čo je červená stužka?

Červená stužka je medzinárodným symbolom solidarity s ľuďmi žijúcimi s HIV alebo AIDS. Červená stužka je značkou, pre upevňovanie povedomia o HIV a AIDS medzi ľuďmi. Počas celého roka ju majú nosiť ľudia, aby vyjadrili svoju podporu ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS a aby si uctili pamiatku tých, ktorí v dôsledku tohto ochorenia zomreli. Počas 1.decembra – medzinárodného dňa HIV a AIDS, si ľudia z celého sveta pripínajú červenú stužku. Hovoria tým „zaujímam sa o tému HIV a AIDS“, „som znepokojený/á“ , „venujem sa vzdelávaniu, aby sa HIV nešírilo“. Červená stužka tu je aj pre tých, ktorí hovoria „pomáham ľuďom, ktorí žijú s HIV a AIDS“. Ako vidieť, dôvodov je veľa. Červená stužka s nami ostáva počas celého roka, aby sme nezabudli na jej odkazy a posolstvá.


Na počiatku...

Červená stužka vznikla v New Yorku v roku 1991. Vytvorili ju umelci z „Vizuálneho AIDS klubu“ (originál názov Visual AIDS Artists Caucus), v rámci projektu „Projekt Červenej stužky“. Autori projektu zostali ako jednotlivci v anonymite. Neexistuje žiaden zoznam autorov. Autorstvo za vznik červeného symbolu patrí Projektu Červená stužka. Aj vďaka tomu si nikto nikdy nenárokoval autorské práva. Znak červenej stužky sa kopíruje zadarmo a nikto (ani jednotlivci, ani organizácie) nemá z použitia červenej stužky zisk.

Umelci boli pri vzniku červenej stužky inšpirovaní žltou páskou, ktorou si Američania uctievali amerických vojakov, ktorí slúžili vo vojne v Perzskom zálive. Červená farba bola zvolená pre svoje spojenie s krvou a ako symbol vášne. Červená nepredstavuje len hnev, ale aj lásku.


Tváre červenej stužky

Prvou tvárou červenej stužky je STAROSTLIVOSŤ a ZÁUJEM. Červenú stužku nosí stále viac a viac ľudí, aby prejavili svoj záujem o HIV a AIDS – o tých, ktorí žijú s HIV, o tých, ktorí sú chorí, o tých, ktorí zomreli. Zároveň tým prejavujú záujem aj o tých, ktorí sa starajú a pomáhajú priamo ovplyvňovať šírenie a dopad HIV a AIDS na ľudské životy.

Druhá tvár červenej stužky v sebe skrýva NÁDEJ. Červená stužka je symbolom nádeje, že hľadanie vakcíny a hľadanie liečby k zastaveniu utrpenia sú úspešné a že zlepšia kvalitu života ľudí žijúcich s vírusom.

Treťou tvárou červenej stužky je PODPORA. Symbolizuje podporu pre tých, ktorí žijú s HIV. Červená stužka je symbolom podpory ďalšieho vzdelávania pre tých, ktorí nie sú infikovaní HIV. Vyjadruje podporu pre maximálne úsilie k nájdeniu účinnej liečby, liekov alebo očkovacích látok, ktoré môžu zabrániť šíreniu infekcie HIV. Na neposlednom mieste je podporou pre tých, ktorí prišli o priateľov, členov rodiny, blízkych a milovaných v dôsledku AIDS.

Avšak červené stužky nie sú dosť. Nestačia na všetko. Sú iba užitočným symbolom v dlhom období. Červená stužka sa pripája k slovám a skutkom, ktoré dokážu skutočne niečo zmeniť. Tak sa pridajte k hrdým nositeľom a nositeľkám červenej stužky. Pridajte sa k nám.

 

Skrátená verzia článku z časopisu INTOXI (júl 2009, číslo 7, rok 7)
Zdroje: http://en.wikipedia.org/wiki/Red_ribbon, http://www.seximus.ro/articles/red_ribbon.php, http://www.unaids.org/en/KnowledgeCentre/Resources/FeatureStories/archive/2006/20061130_RedRibbon_en.asp, What is the Red Ribbon? in Becton, Dickinson and Company