streda 24 jan 2018

Emocionálna rovnováha, duševné zdravie a HIV

Život s HIV často prináša emocionálny stres a napätie. Zistenie, že máte HIV vedie k rôznym pocitom. Najčastejšie zaznamenané pocity po diagnostikovaní HIV zahŕňajú strach, obavy, hnev, smútok, pocity viny a hanby. Niektorí ľudia však necítia nič, iným sa dokonca uľaví, že konečne zistili pravdu.

Pocity o HIV sa často menia s časom, takže vaša prvotná reakcia a prvotné pocity pravdepodobne nepretrvajú. Veľa ľudí postupne akceptuje svoj stav. Choroba a začínajúca, či nová liečba, však môžu byť zdrojom úzkosti, alebo spôsobiť emocionálnu tieseň, či návrat starých pocitov. Väčšina ľudí s HIV zistí, že ich duševná rovnováha je ovplyvnená vírusom bez ohľadu na to, ako úspešne sa diagnóze prispôsobili.

Predovšetkým, je pochopiteľné, že máte pocity, ktoré sú ťažké. Hoci sa to ľahšie hovorí, ako učiní, netrápte sa kvôli tomu, že sa cítite zle. Priznať si svoje pocity je prvý dôležitý krok k ich pochopeniu.

Je veľa spôsobov, ako sa starať o svoju duševnú rovnováhu.

Veľkou pomocou môže byť rozhovor s vašim partnerom/partnerkou, alebo priateľom/priateľkou o vašich zážitkoch a pocitoch. Nápomocným môže byť aj odborné poradenstvo, keď máte ťažké myšlienky a pocity, ktoré sa neprekonávajú ľahko. Váš lekár by vám mal vedieť odporučiť a pomôcť nájsť ten správny typ poradenstva.

Dostatok spánku a stravy poskytuje dôležitý základ pre vašu duševnú rovnováhu a pohodu. Takže ak s týmto máte nejaký problém, mali by ste zvážiť žiadosť o pomoc.

Veľa ľudí užíva alkohol a drogy, na krátkodobú úľavu od svojich ťažkých pocitov. Tieto prostriedky síce môžu ponúknuť dočasnú úľavu, ale v dlhodobom meradle je pravdepodobné, že vaše pocity ešte sťažia a za určitých okolností môžu poškodiť vaše fyzické zdravie.

Pocit pohody vám pomôže navodiť zapojenie sa do nejakej produktívnej, tvorivej, zábavnej činnosti. Je dôležité mať voľno-časové aktivity, záujmy, hobby, a takisto aj určité ciele. Je nápomocné, ak sú tieto ciele realistické a uskutočniteľné malými merateľnými krokmi.

Pocit izolácie môže byť zdrojom úzkosti, preto je dôležité pre duševnú rovnováhu nájsť si pre vás prijateľný a nerušivý spôsob interakcie s ľuďmi.

Niektorí, ale nie všetci ľudia, pokladajú za dôležitý zdroj vnútorného pokoja a stimulácie vieru, alebo duchovno. Modlitba, meditácia, či tiché rozjímanie sú pre mnohých veľmi nápomocné.

 

Duševné zdravie

Problémy s duševným zdravím môžu zasiahnuť hocikoho, ale zdá sa, že ľudia s HIV častejšie prechádzajú takýmito problémami. To však môže byť spôsobené aj tým, že skupiny najviac postihnuté HIV (gayovia, utečenci, migranti a užívatelia drog) sú sami o sebe ohrozenejší duševnými problémami.

Je známe, že HIV v pokročilom štádiu spôsobuje problémy s duševným zdravím, hoci v súčasnosti sa tak deje veľmi zriedkavo. Bežnejšie sú pocity náhleho emocionálneho nepokoja, ktoré sú často sprievodným javom nepríjemných životných udalostí a duševných ochorení, ako depresia, či chorobná úzkosť. Navyše niektoré lieky proti HIV môžu spôsobiť psychické problémy.

 


"Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.namlife.com.  NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu."