piatok 15 dec 2017

HAART - Vysokoaktívna antiretrovirálna terapia

Antiretrovirálne lieky sú prostriedkom na liečbu infekcie HIV. Keď sa niekoľko liekov, obyčajne tri alebo štyri, užíva v kombinácii, tento prístup nazývame vysoko aktívna antiretrovirálna terapia, ktorá má anglickú skratku HAART (Highly Active Antiretroviral Therapy). Cieľom antiretrovirálnej liečby je pomôcť zastaviť reprodukciu HIV.

 

 

Ako funguje HAART?

Poznať, ako funguje liečba HIV, je dôležité a môže taktiež pomôcť porozumieť, prečo je nevyhnutné užívať lieky tak, ako sú predpísané.

HIV je vírus, ktorý napáda imunitný systém, zložený z množstva buniek, ktoré nám pomáhajú bojovať proti infekciám a chorobám. Jedna z najdôležitejších buniek v tomto boji je bunka zvaná CD4, alebo T-bunka. V momente, keď HIV vnikne do tela, vírus napáda CD4 bunky a rozmnožuje sa vnútri týchto buniek. Tieto nové vírusy sú uvoľnené do krvi a pokračujú v infikovaní ďalších CD4 buniek. Keďže CD4 bunky sú napádané a zničené vírusom, imunitný systém tak stráca svoju silu bojovať proti infekciám a chorobám.

Životný cyklus HIV trvá približne 1 a pol dňa od momentu, kedy vírus prenikne do bunky, cez rozmnoženie (replikáciu), zostavenie a uvoľnenie dodatočných vírusov, až po infikovanie iných buniek. Jeho krátky životný cyklus a vysoká chybovosť spôsobujú, že vírus mutuje rapídnym tempom a výsledkom je veľká genetická rozmanitosť HIV. Väčšina mutácií je podriadená rodičovskému vírusu (často im chýba schopnosť reprodukcie), a teda nezískava žiadne výhody. Niektoré z mutácií však prirodzeným výberom dosiahli nadradenosť voči rodičovskej bunke, a to im môže umožniť vyhnúť sa obranným prostriedkom, akými sú ľudský imunitný systém a antiretrovirálne lieky. Čím je viac aktívnych kópií vírusu, tým vyššia je šanca, že vznikne rezistencia (odolnosť) voči antiretrovirálnym liekom.

To je moment, kedy antiretrovirálna kombinovaná terapia (HAART) prichádza na scénu. Použitím troch, alebo viacerých antiretrovirotík z rôznych tried v kombinácii, im umožňuje účinkovať súčasne a udržať tak hladinu HIV nízku. Lekári a vedci zistili, že HAART môže pomôcť kontrolovať množstvo HIV a v mnohých prípadoch je vírusová záťaž taká nízka, že sa v krvi nedá detekovať.

 

 

Kombinovaná terapia

Antiretrovirálna kombinovaná terapia HAART pomáha bojovať proti rezistencii, pomocou potláčania množenia HIV do najväčšej možnej miery.

Antiretrovirálne lieky fungujú tak, že pomáhajú blokovať určité kroky, počas replikačného procesu HIV. Keď sa používajú v kombinácii, antiretrovirálna liečba môže redukovať množstvo HIV v krvi.

Kombinácia antiretrovirotík vytvára viacnásobné prekážky pre HIV v jeho replikácii a drží tak množstvo kópií nízke, čím znižuje možnosti vytvárať nadradené mutácie. Keď sa však vyskytne mutácia, ktorá je odolná voči nejakému z liekov, ďalší liek pokračuje v potláčaní reprodukcie tejto mutácie. Až na zriedkavé výnimky, žiadna samostatná antiretrovirálna látka nepreukázala schopnosť potlačiť HIV infekciu na dlhú dobu. Tieto látky sa musia užívať v kombinácii, aby sa dosiahol trvácny účinok. Kombinácia zvyčajne obsahuje dva nukleozidové analógy a jeden nenukleozidový analóg, alebo inhibítor proteázy. Táto kombinovaná trojica liečiv sa nazýva aj trojitý koktejl.

 

 

Pre koho je terapia určená?

Americký národný inštitút zdravia a iné organizácie odporúčajú ponúkať antiretrovirálnu liečbu všetkým ľuďom žijúcim s AIDS.

Smernice antiretrovirálnej liečby sa menili viackrát a určite sa budú meniť aj naďalej, keďže neustále prebiehajú rôzne výskumy a štúdie. Skoré odporúčania sa pokúšali o tzv. prístup „tvrdý zásah, skorý zásah“. Nasledovali konzervatívnejšie prístupy, so štartovným bodom niekde medzi 350 a 500 CD4 buniek na mm?. Existuje však množstvo názorov a rozhodnutie, či začať s liečbou, v konečnom dôsledku závisí od pacienta a jeho lekára. Keďže každý pacient je jedinečný, jedine Váš lekár vie posúdiť, ktorá HAART kombinácia je najvhodnejšia.

 

 

Fixné kombinácie

V posledných rokoch farmaceutické spoločnosti spolupracovali a našli cestu, ako uľahčiť užívanie liekov. Bolo totiž nutné užívať viacero rozličných liekov, v rôznych denných dobách. Nastalo však zjednodušenie predpisov, nazvané „fixné kombinácie“ (fixed-dose combinations). Toto výrazne uľahčuje užívanie, čo zároveň spôsobí lepšie dodržiavanie liečby, a teda aj ich efektivitu z dlhodobého hľadiska. Nedodržiavanie predpisu liečby je primárnou príčinou vyvinutia rezistencie, u ľudí žijúcich s HIV. Pacienti, ktorí dodržiavajú liečbu, môžu ostať pri svojej kombinácii až po obdobie desiatich rokov, bez vyvinutia rezistencie. To extrémne zvyšuje šance na dlhodobý život a zároveň necháva pre pacienta dostupné väčšie množstvo liekov, na dlhú dobu.

 

 

Obmedzenia liečby

Ohľadom antiretrovirálnej liečby však existujú aj viaceré otázniky. Lieky môžu mať vážne vedľajšie účinky. Je nutné, aby pacienti užívali niekoľko tabliet, v rôznych denných dobách. Hoci sa liečebné postupy v posledných rokoch veľmi zjednodušili, dávky môžu byť stále komplikované. Keď pacient vynecháva dávky, môže sa vyvinúť rezistencia. Taktiež, poskytovanie antiretrovirálnej liečby je nákladné a väčšina ľudí žijúcich s HIV či AIDS nemá prístup k tejto službe.

Výskum neustále zdokonaľuje súčasné liečebné postupy. Hlavnými cieľmi výskumu sú: zjednodušovanie dávkovania a určovanie najlepších sekvencií dávok, aby bola rezistencia pod kontrolou.

Keď sa HIV infekcia stane rezistentnou, voči štandardnej HAART, pacient má obmedzené možnosti. Liečba sa skomplikuje a prognóza sa zhorší. Jedna možnosť je brať väčšie kombinácie antiretrovirálnych liekov - prístup zvaný mega-HAART, alebo záchranná terapia. Záchranná terapia obvykle spôsobí nárast nežiadúcich účinkov a zvýši náklady na liečbu. Inou možnosťou je brať len jeden, alebo dva antiretrovirálne lieky. Zvyčajne tie, ktoré zmenšujú virulenciu infekcie.

Škodlivé účinky antiretrovirotík sa líšia podľa konkrétneho lieku, etnicity jednotlivca, a taktiež podľa interakcie s inými látkami, zahŕňajúc alkohol.

 

 

Záver

Cieľom HAART, kombinovanej antiretrovirálnej terapie, je pomôcť zastaviť reprodukciu HIV. Nedokáže ho úplne odstrániť z tela človeka, avšak dokáže významne zastaviť rozmnožovanie vírusu a prispieť tak k zdraviu človeka žijúceho s HIV.


Zdroje: www.livestrong.com, www.thewellproject.org, www.thebody.com, www.aidsmap.com, www.wikipedia.org