piatok 15 dec 2017

Prenos HIV z matky na dieťa

U ženy žijúcej s HIV môže dôjsť k prenosu HIV na dieťa počas tehotenstva, pôrodu alebo dojčenia.

Avšak liečba HIV značne znižuje riziko prenosu HIV zo ženy na jej dieťa. Správne pripravený a realizovaný pôrod dokáže znížiť toto riziko ešte viac. Vo Veľkej Británii sa všetkým matkám žijúcim s HIV dôrazne odporúča, aby kŕmili svoje deti výlučne umelou dojčenskou výživou. Ak sa uplatnia tieto metódy, je možné znížiť riziko prenosu HIV z matky na dieťa z približne 25 % na menej ako 1%.

Existujú určité faktory, vplyvom ktorých sa prenos HIV z matky na dieťa stáva pravdepodobnejší. Tieto faktory zahŕňajú:

  • Ochorenie v dôsledku HIV.
  • Vysoká vírusová záťaž a nízky počet CD4 buniek.
  • Odtečenie plodovej vody štyri alebo viac hodín pred pôrodom.
  • Neliečená pohlavne prenosná infekcia v čase pôrodu.
  • Rekreačné užívanie drog, obzvlášť drogy užívané injekčne, počas tehotenstva .
  • Prirodzený pôrod (viac ako pôrod cisárskym rezom), ak je HIV vírusová záťaž zistiteľná.
  • Ťažký pôrod, ktorý vyžaduje napríklad použitie lekárskych klieští.
  • Dojčenie."Tento materiál vychádza z pôvodnej publikácie chránenej autorským právom NAM Publications – nezávislej charitatívnej organizácie so sídlom vo Veľkej Británii, ktorá prináša informácie o HIV. NAM udelila povolenie preložiť túto publikáciu, ktorej originál je prístupný na adrese www.namlife.com. NAM nezodpovedá za presnosť prekladu ani za relevantnosť textu vzhľadom k miestnej relevancii použitia prekladu."