streda 24 jan 2018

Ochrana

Chrániť sa pred HIV znamená, pristupovať zodpovedne k sebe i k ostatným. To kladie veľký dôraz na správanie sa človeka. Avšak správať sa zodpovedne 24 hodín denne, je veľmi náročné. Napriek tomu je jedine na každom a každej z nás, aby sa vyhol rizikovému správaniu.

Efektívna prevencia HIV v sebe zahŕňa viacero dimenzií, nielen tú osobnú. Dôležitým článkom prevencie, je epidemiológia HIV, ktorá sa zaoberá prevenciou šírenia HIV, sleduje výskyt HIV, analyzuje vzťahy medzi prenosom ochorenia a prostredím, medziľudskými vzťahmi a pod. Tak zisťuje faktory podporujúce vznik ochorenia, resp. ich príčiny. Tým sa snaží prispievať k zníženiu chorobnosti, k ochrane a upevneniu zdravia, ako aj k postupnému spomaleniu a zastaveniu šírenia HIV. Podľa UNAIDS sa účinná prevencia HIV zameriava na základné vzťahy medzi epidemiológiou HIV a rizikovým správaním, ktoré vedie k prenosu HIV. Prevencia sa musí zaoberať spoločenskými i politickými faktormi akými sú napr.: sexuálne normy, nerovnosť pohlaví, stigma.

HIV prevencia by mala byť komplexná. Nemá poskytovať len informácie, ale má budovať zručnosti a sprístupňovať materiál, ktorým sa predchádza šíreniu HIV (napr.: kondómy, injekčné striekačky). Prevencia je potrebná pre každého jedného človeka, avšak to neznamená, že by sa nemali realizovať aj prevenčné programy, zamerané na konkrétne skupiny (napr.: mladí ľudia na školách, ženy a dievčatá, budúce matky žijúce s HIV).

HIV sa prenáša tromi spôsobmi:

  • sexuálnym stykom
  • krvou
  • z matky na dieťa


Prečítajte si viac o:

 

Zdroje: http://www.ruvztn.sk/epi.htm, http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/Prevention/default.asp, http://www.avert.org/, http://aids.about.com/od/safersexquestions/f/vagsex.htm, http://www.aidsaction.org/legislation/pdf/mom2child.pdf, http://www.unaids.org/en/PolicyAndPractice/Prevention/PMTCT/default.asp, http://www.natap.org/2002/barcelona/day22.htm, http://www.cdc.gov/hiv/http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/qa19.htm