streda 24 jan 2018

Prevencia HIV pri prenose krvou

HIV sa môže preniesť prostredníctvom krvi do ľudského organizmu. Všetky aktivity, kedy je človek v kontakte s ľudskou krvou, sa považujú za rizikové. Napr.: ošetrovanie krvácania, poranenie sa ihlou pracovníka/čky v zdravotníckom zariadení, injekčné užívanie drog atď.

Takýchto situácií môže byť nespočetne veľa a tak opíšeme len princíp prenosu HIV počas injekčného užívania drog (vrátane injikovania steroidov). Na začiatku každého injekčného užívania, sa natiahne krv do striekačky. V prípade, že ľudia injekčne užívajúci drogy zdieľajú spoločnú injekčnú striekačku, riziko prenosu je pomerne vysoké. Riziko prenosu HIV možno znížiť dezinfikovaním injekčnej striekačky, pred injikáciou. Niektorí díleri predávajú drogy priamo v injekčnej striekačke. Tá môže byť použitá, a teda potenciálne infikovaná.

 

 

Možnosti ochrany pri prenose krvou:

  • dodržiavanie zásad bezpečnejšieho injekčného užívania
  • používanie vždy sterilnej injekčnej striekačky. Pokiaľ nie je možné používať vždy sterilnú injekčnú striekačku, je nutné používať vždy vlastnú injekčnú striekačku. Injekčnú striekačku treba získať z dôveryhodného zdroja napr.: lekáreň, programy výmeny injekčných striekačiek.
  • pokiaľ je človek nútený použiť injekčnú striekačku niekoho druhého, nasledujúce tipy umožnia znížiť riziko prenosu HIV (v tomto prípade však nie je možné zabrániť prenosu HIV úplne). Injekčnú striekačku je nutné opakovane prepláchnuť v studenej vode. Natiahnuť studenú vodu do injekčnej striekačky a vystreknúť mimo nádobu, z ktorej sa voda naťahuje. Potom sa zarobí roztok SAVA s vodou a pokračuje sa v preplachovaní ihly. Na záver sa ihla niekoľko krát prepláchne opäť v čistej  studenej vode, aby sa SAVO, v čo najväčšej miere odstránilo z ihly.
  • používanie vlastných pomôcok pri injikovaní (napr.: voda, filter, lyžička, SteriCup). Prenos HIV prostredníctvom pomôcok je výrazne nižší, ako pri zdieľaní injekčnej striekačky. Prenos sa preukázal jedine vtedy, ak sa v pomôckach nachádzali zvyšky krvi.

 

  • je možné získať infekciu HIV aj počas tetovania a/alebo piercingu, v prípade, že sa používajú nástroje, ktoré sú kontaminované krvou. Pri tetovaní a piercingu sa musia používať sterilné nástroje (najmä vzhľadom na riziko prenosu hepatitídy typu C). Dôležité je vybrať si profesionálne tetovacie a piercingové štúdium.
  • pri ošetrovaní krvácania je dôležité používať gumené rukavice.