streda 26 okt 2016

HIV / AIDS Poradňa

Na vaše otázky odpovedá Bc. et Bc. Iveta Chovancová.

Vyštudovala liečebnú pedagogiku a psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave.

V minulosti sa venovala voľnočasovým aktivitám so seniormi, individuálnej práci s mladými s poruchami učenia a osobnej asistencii.

Realizovala doteraz jediný výskum na Slovensku o skúsenosti ľudí s potvrdením infekcie HIV.

Od roku 2010 pôsobila v OZ Odyseus ako terénna sociálna pracovníčka.

V roku 2012 sa stala predsedníčkou OZ Odyseus a spoluzástupkyňou pre región strednej Európy vo výkonnom výbore Eurasian Harm Reduction Network.

 

Pravidlá používania poradne

1. Povolené sú iba príspevky týkajúce sa problematiky HIV/AIDS a iných pohlavne prenosných chorôb.

2. Svoje otázky píšte jasne a stručne. Snažte sa poskytnúť všetky dôležité informácie.

3. Na otázky sa odpovedá každé dva týždne. Tento termín však nie je záväzný. V poradni už bolo zodpovedaných niekoľko stoviek otázok, preto sa priamo v poradni alebo v jej archíve pokúste vyhľadať odpoveď podobnú tej vašej. Dostane tak odpoveď na vašu otázku okamžite.

4. Dodržujte pravidlá slušnosti, nepoužívajte vulgárne a urážlivé slová.

5. Informácie zverejnené v tejto poradni a odpovede na otázky nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a nesmú byť použité na určenie diagnózy, alebo na liečbu ochorení. Majú len informatívny charakter a nenahrádzajú profesionálnu starostlivosť.

6. Prevádzkovateľ webu si vyhradzuje právo, neposkytnúť odpoveď na vašu otázku a príspevok vymazať a to bez predošlého upozornenia. Týka sa to najmä otázok, ktoré sa zhodujú s predchádzajúcimi, alebo s tými, ktoré sú zodpovedané vo FAQ. Taktiež si vyhradzuje právo neodpovedať, ak je v problematike danej otázky kompetentný iba lekár/ka, alebo iný zdravotnícky/a pracovní(č)k(a), alebo ak rovnaká, alebo veľmi podobná otázka už bola zodpovedaná.

V prípade, že súhlasíte s týmito podmienkami a zaväzujete sa ich dodržiavať, môžete VSTÚPIŤ!