streda 24 jan 2018

Priebeh HIV

Priebeh infekcie HIV sa najčastejšie delí do 4 štádií. Čas potrebný na prechod z jedného štádia do ďalšieho sa líši od človeka ku človeku. Rovnako nie je možné opísať štádia a očakávať, že u každého bude infekcia HIV prebiehať podľa popisu. I keď nie je možné explicitne popísať priebeh infekcie, nasledujúci popis môže pomôcť pochopiť infekciu HIV, až po ochorenie AIDS.

Po tom, ako sa vírus HIV dostane do ľudského organizmu, začne sa usadzovať v bunkách. Ľudia sa považujú za infekčných (teda schopných preniesť HIV na druhú osobu), hneď po nákaze a infekčnosť ich bude sprevádzať počas celého života. Ľudia môžu vyzerať úplne zdravo mnoho rokov, napriek tomu, že v ich tele sa už dejú zmeny. Preto je testovanie jediným spôsobom, ako zistiť HIV status.


1. štádium - primárna/akútna infekcia a sérokonverzia

Obyčajne trvá len týždeň, alebo dva. V tomto období sa vírus HIV snaží dostať do vnútra buniek nášho imunitného systému. Avšak niektorí odborníci do prvého štádia zaraďujú aj obdobie, kedy si organizmus vytvára protilátky HIV, aby mohol proti vírusu bojovať – tzv. sérokonverzia. To trvá zvyčajne 6-12 týždňov.

Počas tohto obdobia sa niektorí ľudia cítia v poriadku resp. intenzita príznakov je tak nízka, že si nič nezvyčajné nevšimnú. Asi 70% zažíva nešpecifické príznaky podobné chrípke (napr.: horúčky, zdurené uzliny, nočné potenie, triaška). Len 20% z nich cíti také ťažkosti, že navštívi lekára. Avšak obyčajne príznaky nevedú k podozreniu na HIV infekciu. Testy na protilátky HIV realizované v tomto štádiu (ak sérokonverzia ešte neskončila) nepotvrdia infekciu, pretože organizmus protilátky ešte nemá vytvorené. Táto situácia sa popisuje aj ako „falošne negatívny“ výsledok. Treba počkať minimálne 12 týždňov od rizikového správania.


2. štádium - asymptomatické, alebo bezpríznakové štádium

Táto fáza trvá približne 10 rokov a ako z názvu vyplýva, je bez väčších príznakov. Počas tejto doby nič nenaznačuje, že by bol človek chorý, snáď s výnimkou zdurených lymfatických uzlín. Po 12 týždňoch je čas ísť na testy na protilátky HIV, pretože nič iné nepomôže infekciu HIV zistiť.

Avšak pocit zdravia neznamená, že sa v organizme nič nedeje. Vírus HIV je naopak veľmi aktívny, snaží sa dostať do väčšiny ľudských buniek, neustále sa rozmnožuje a preniká stále ďalej a ďalej. V priemere toto obdobie množenia a prenikania trvá asi 8 rokov. Avšak naozaj je to len priemer. Každý sme iný. U niektorých môže vírus HIV postupovať oveľa pomalšie, u iných žiaľ rýchlejšie.

Ľudia, ktorí o svojom HIV statuse vedia, sú v starostlivosti lekára/ky, ktorý sleduje počet CD4 lymfocytov a vírusovú záťaž. Tie zohrávajú dôležitú úlohu pri rozhodnutí, kedy treba začať s liečbou. Včasná lekárska starostlivosť umožňuje ľuďom žijúcim s HIV prevziať kontrolu nad liečbou predtým, než sa objavia príznaky infekcie HIV. Vďaka liečbe sa odďaľuje aj doba, kedy infekcia postúpi do tretieho štádia a v prípade úspešnosti liečby infekcia ani nepostúpi ďalej.


3. štádium - symptomatické, alebo príznakové štádium

V tomto štádiu je imunitný systém dlhodobo vystavený vírusu HIV. Ľudia začínajú pociťovať prvé príznaky infekcie HIV (napr.: únava, nočné potenie, mierny úbytok na váhe, infekcie kože, herpesové ochorenia). Toto štádium môže trvať rôzne dlho – ovplyvňuje to mnoho faktorov (napr.: rýchlosť množenia vírusu, či je človek v liečbe, alebo len teraz sa dozvedel o svojom HIV statuse) - avšak priemerná doba trvania príznakového štádia je 5-7 rokov.

Ako choroba postupuje, príznaky nadobúdajú na intenzite a imunitný systém začína byť stále vážnejšie a vážnejšie poškodeným. Začínajú sa prejavovať tzv. oportúnne (pridružené) infekcie. Oportúnne (pridružené) infekcie sú infekcie, ktoré zdravý človek prekoná ľahko, ale človek s oslabenou imunitou má s ich prekonaním ťažkosti.


4. štádium - neskoré štádium

Neskoré štádium je štádium AIDS (teda syndróm získanej imunitnej nedostatočnosti). V tomto štádiu je imunitný systém vážne poškodený. Syndróm AIDS sa skladá z viacerých zdravotných problémov. Toto štádium sa diagnostikuje podľa samostatných kritérií (počet CD4 lymfocytov, hodnota vírusovej záťaže a/alebo prítomnosť jednej alebo viacerých oportúnnych infekcií).


Viac ako definícia

„Spôsob, akým sa postup HIV ochorenia často popisuje naznačuje, že existuje iba jediný možný a neodvratný priebeh HIV infekcie. Predpokladá sa, že každý s HIV sa bude spočiatku cítiť dobre, potom testy vírusovej záťaže vykážu neobvyklý počet buniek CD4, následne sa dostavia menej závažné choroby, a nakoniec prídu ťažké a smrteľné ochorenia.

U mnohých ľudí HIV infekcia prebieha podľa tohto vzorca, ale dokonca už predtým, ako sa účinná liečba HIV stala dostupnou, u iných ľudí mala celkom iný priebeh. Napríklad, niektorí ľudia mali chorobu na základe ktorej im bol diagnostikovaný AIDS, a potom sa z tejto choroby úplne uzdravili a dlhé roky, dokonca celé desaťročia žili s HIV a boli zdraví. Navyše mnohí ľudia, ktorí žijú s HIV veľa rokov, nikdy neboli chorí kvôli HIV.“

Zdroje:
http://www.namlife.org/cms1254900.aspx
http://www.thebody.com/content/whatis/art2506.html
http://www.avert.org/stages-hiv-aids.htm
http://whatnext.tht.org.uk/simplescience/stagesofhivinfection/